• 0232 290 91 35 [ info@koldayklinik.com ]

  KOLDAY KLİNİK

  Kadın Sağlığı, Doğum ve İnfertilite Klinik

  HİZMETLER

  Infertilite-Kısırlık
  Tekrarlayan Düşükler

  Nedenleri:
  Genellikle genetik bozukluklar ve embriyo oluşumundaki problemlerlerden kaynaklanır. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hipotiroidizm, hormonal bozukluklar, sistemik lupus eritematozis, böbrek hastalığı, uterus anomalileri, servikal yetmezlik, bazı enfeksiyonlar gibi kronik sistemik hastalıklarla da ilişkili olabilir. Bu enfeksiyonlar arasında toxoplasma, listeria, klamidya ve ureoplasma sayılabilir.

  Sadece 1 düşük bir çok kadında görülen bir olay olduğu için düşük nedenini araştırmak için 2 yada 3 düşük yapan kişiler değerlendirilir.


  Tekrarlayan düşüklerde nedenler:
  1. İmmunolojik (bağışıklık) faktörler
  2. Trombofilik (pıhtılaşma) faktörleri ile ilgili bozukluklar
  3. Endokrin (hormonal) gfktörler
  4. Anatomik faktörler (rahim anomalileri v.b)
  5. Genetik Faktörler
  6. Enfeksiyöz Faktörler
  7. Çevresel Faktörler ve Beslenme
  8. Anneye ait hastalıklar
  9. Sperm ile ilgili faktörler

  Yukarıdaki nedenlerden en sık immünolojik faktörler ile ilgili nedenlere rastlanır. Fakat tekrarlayan düşükleri olan kadınların %50 'sinde bütün araştırmalar yapılmasına rağmen hiçbir neden bulunamaz.


  İmmünolojik nedenler: Vücuttaki bağışıklık sistemine bağlı patolojilerden kaynaklanan nedenlerdir. Antifosfolipid sendrom bu gruptandır. Bu nedenleri araştırmak için antikardiyolipin antikor, lupus antikoagulan ve ANA, anti-troglobulin antikor gibi araştırmalar yapılır. Bu tür patolojiler saptanan hastalarda genellikle tedavide aspirin, heparin nadiren immunsüpressif tedavi gibi seçenekler kullanılır.


  Trombofilik (pıhtılaşma) ile ilgili nedenler: Bu hastalarda pıhtılaşmaya eğilim vardır. Bu hastalarda damar tıkanıklığı ve ölü doğum öyküsü olabilir. Bir çok genetik mutasyon kalıtımsal olarak pıhtılaşmaya eğilimi arttırır. Bu pıhtılaşma bozukluklarından en sık görülenler:
  -faktör 5 Leiden mutasyonu (Aktive Protein C rezistansı)
  -protrombin A20210
  -MTHFR mutasyonu (homosisteinemi)
  - Antitrombin 3, Protein C, Protein S eksikliği
  Tedavide genellikle gebe kalana kadar Aspirin kullanılması, gebelik saptanınca heparin’e geçilmesi planlanır.


  Endokrin (hormonal) nedenler: Luteal faz defekti, Polikistik Over Sendromu, Diabetes Mellitus, Tiroid Hastalıkları, Hiperprolaktinemi gibi nedenlerdir.

  Gebeliğin ilk trimesterinde (ilk 3 ayda) kan şekeri kontrolu kötü olan, HbA1c seviyesi yüksek olan gebelerde hem abortus hem de fetal anomali sıklığı artmıştır. Bu yüzden gebelikten önce şeker hastalığı olanlar kan şekeri kontrolleri açısından çok sıkı izlenmmelidirler. Kan şekeri kontrolü iyi yapılırsa düşük riskinin artmadığı görülmüştür.


  Anatomik faktörler: Myom, uterin septum (rahim içerisinde perde), rahimde doğumsal anomaliler, intrauterin sineşi (rahim içi yapışıklıklar) olabilir. Bu nedenlerin ameliyatla düzeltilmesi gerekebilir.


  Servikal (rahim ağzında) yetmezlik: Genellikle ağrı ve kanama olmaksızın ani ortaya çıkan servikal kanalda (rahim ağzında) genişleme ve gebelik materyalinin vajene atılmasıyla devam eden, tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olan bir problemdir. Bu hastalara 13-14 gebelik haftalarında rahim ağzına dikiş konur (mcdonald serklaj).


  Genetik faktörler: Habitüel abortuslarda %3.5-5 oranında saptanmaktadır. Abortus sıklıkla ilk trimesterde görülmektedir. En sık dengeli translokasyonlar görülmektedir. Habitüel abortus sebebinin araştırılmasında özellikle ölü doğum ve anomalili doğum öyküsü olan çiftlerde karyotip analizi yapılması gerekir.


  Çevresel faktörler ve beslenme:
  Tekrarlayan abortuslarda %5-10 oranında saptanmaktadır.
  Tekrarlayan abortuslarla ilişkileri tartışmalı olsa da muhtemel faktörler:
  •Sigara
  •Alkol
  •Aşırı kahve tüketimi
  •Organik çözücüler
  •Ağır metaller (Hg, Pb)
  •Anestetik gazlar
  •İlaç kullanımı


  Anneye ait hastalıklar:
  Anneye ait bazı hastalıklar da tekrarlayan düşüklerde neden olarak dikkati çekmiştir:
  •Diabetes mellitus (Şeker hastalığı)
  •Kronik hipertansiyon
  •Böbrek hastalıkları
  .Sistemik Lupus Eritomatozus SLE

  .Anti-fosfolipid sendromu
  •Çölyak hastalığı
  •Tiroid hastalıkları


  Nedeni açıklanamayan tekrarlayan düşükler:
  Tekrarlayan düşüklerin %50’sinde hiçbir neden bulunamamaktadır.Bunlarda %70-75 başarılı gebelik oluşma şansı vardır. Ampirik olarak aspirin tedavisi verilir bu hastalara. Sıkı takip, duygusal destek, stresin azaltılması, iyimser olmanın faydası olabilir.


  Tedavi
  Tedavi yukarıda anlatılan nedenlerden hangisi bulunmuşsa o nedene yönelik planlanmalıdır.
  Herhangi bir nedne bulunamayan açıklanamayan tekrarlayan düşüklerde ampirik olarak aspirin tedavsi genellikle kullanılmaktadır.

 • Infertilite (Kısırlık)

  Infertilite (Kısırlık)

  Genç bir kadının her menstrual siklusta düzenli cinsel ilişkide bulunduğu taktirde gebe kalma şansı %20'dir. Korunmayan çiftlerin bir çoğu ilk 6 ay iç... devamı
 • Kadına Ait Nedenler ve Tedavisi

  Kadına Ait Nedenler ve Tedavisi

  Kadın eşte ovulasyonun olmaması, endometriozis (karın içine kanamalar yapan bir hastalık), Fallop tüplerinin tıkalı olması ve rahimde myomların bulun... devamı
 • Erkeğe Ait Nedenler ve Tedavisi

  Erkeğe Ait Nedenler ve Tedavisi

  Erkek eşte sperm sayısının, hareketliliğinin veya normal yapıdaki spermlerin azalması veya menide hiç sperm olmaması infertilite nedenidir. Ayrıca ikt... devamı
 • Tedavinin Psikolojik Yanları

  Tedavinin Psikolojik Yanları

  Kısırlık tedavisi gören çiftlerin çoğu, çocuk sahibi olmak amacıyla görülen tedaviyi hem fiziksel, hem de duygusal açıdan büyük özveri gerektiren bir ... devamı
 • Stres ve Kısırlık

  Stres ve Kısırlık

  Üreme hormonlarını salgılayan hipofiz bezi duygusal değişikliklere ve strese son derece duyarlıdır. Stres adet sikluslarının düzenini bozar. Kısa süre... devamı
 • Tekrarlayan Düşükler

  Tekrarlayan Düşükler

  Gebeliğin 20. haftasından önce üç veya daha fazla kendiliğinden düşük olmasıdır. Çiftlerin yaklaşık %1-2 'sinde bu sorun vardır. Sebep olarak rahimle... devamı
 • HSG (rahim-kanal filmi)

  HSG (rahim-kanal filmi)

  Histerosalpingografi olarak adlandırılan radyolojik incelemede rahim ağzından içeriye verilen boyanın Fallop tüplerinden (yumurtalık kanallarından) ge... devamı
 • Aşılama (inseminasyon)

  Aşılama (inseminasyon)

  Aşılama veya tıbbi deyimi ile IUI özellikle erkeğe bağlı ve nedeni açıklanamamış kısırlık olgularında tüp bebek öncesinde tercih edilen tedavilerin... devamı
 • Azospermi (menide canlı hücre olmaması)

  Azospermi (menide canlı hücre olmaması)

  Menide hiç sperm olmamasına ise azospermi adı verilir. Azospermi spermleri dışarı taşıyan kanallardaki tıkanıklıklar veya testis içinde yapım bozukluğ... devamı
  • Gebelik & Doğum
   Kolday Klinik

   Gebelik & Doğum

  • Jinekoloji
   Kolday Klinik

   Jinekoloji

  • Infertilite-Kısırlık
   Kolday Klinik

   Infertilite-Kısırlık

  • Endoskopi
   Kolday Klinik

   Endoskopi

  • Tüp Bebek
   Kolday Klinik

   Tüp Bebek

  • Menopoz
   Kolday Klinik

   Menopoz

  Tüm Hakkı Saklıdır © 2015 - Kolday Klinik | Kadın Sağlığı, Doğum ve İnfertilite Klinik
  Tasarım & Uygulama: Aynur Uğurlu